معرفی درب هاي ضد حريق و فولادي

 

 

 

 

درب هاي ضد حريق و فولادي  

         

1و2 ) نماي داخلي و خارجی درب        

 

          

 

3) تعريف استاندارد حريق :          
دماي تعريف شده در سمت حريق  843  درجه سانتيگراد مي باشد , که با توجه به ضخامت رنگ ضد حريق  اعمال شده بر روي درب د ما در            
طرف ديگر درب پس از گذشت زمان تعريف شده ( نرخ آتش) به 120 درجه سانتيگراد مي رسد .          

دياگرام تغيير دما - زمان ( در سمت حريق)      دياگرام تغيير دما - زمان ( در سمت حفاظت شده در برابر حريق)   

دياگرام تغيير دما - زمان در سمتي که حريق صورت مي پذيرد      دياگرام تغيير دما - زمان در سمت حفاظت شده در برابر حريق (بر اساس ضخامتهاي مختلف پوشش ضد حريق )    

 

4) درب و چهارچوب از ورقهاي گالوانيزه به ضخامتهاي 1و2 ميليمتر ساخته مي شود .        

  

5) داخل درب و چهارچوب  توسط پشم سنگ با دانسيته 30 و 100  کيلوگرم بر مترمکعب پر ميگردد .  

         

6) دور تا دور  درب و چهارچوب داراي لاستيک هوابندي جهت ممانعت از عبور دود با حداقل فشار  10 ميلي بار  مي باشد .         

  

7) انواع رنگهاي قابل اجرا :          
.- رنگ روغني          
.- رنگ الکترو استاتيک کوره اي ( رنگ پودري)          
.- رنگهاي اپوکسي          
.- پوشش تاخير انداز آتش          

 

8) ديگر قابليتها و تجهيزات قابل نصب :            
.- لولاهاي  مقاوم  و روان  قابل رگلاژ          
.- چفت روکار بر روي لنگه ثابت درب هاي دو لنگه           
.-  قفل و دستگيره  معمولي          
.-  قفل و دستگيره آنتي پنيک          
.-  دربندهاي  مکانيکي و برقي          
.-  دور هلدر          
.-  استوپر          
.-  شيشه هاي مقاوم در برابر حرارت          
.-  هواکش          
.-  پاخور ( استيل و گالوانيزه )          

 

9) قابليت ساخت درابعاد و انواع گوناگون :        

 

کتیبه دار دولنگه تک لنگه نوع درب ردیف
three or four leaves double leaf single leaf   type  of  door row
* * * لولایی 1
Hinged
  * * کشویی 2
Sliding
  * * بادبزنی 3
SWING

 


10) ارائه  مدارک و فرآيند هاي ذيل پس از عقد قرارداد و قبل از شروع عمليات ساخت :          
.- نقشه  درب ها           
.- دفترچه WPS           
.- فرم ITP          
.- فرآيند هاي ساخت          
.- فرآيند هاي کنترلي          
.-  فرآيند تست PT          
.- فرآيند  رنگ          
.- فرآيند مارک زني , بسته بندي و حمل          
.- دفتر چه نهايي ( پس از اتمام عمليات نصب )   

       

11) تجهيزات آزمايش نحوه عملکرد رنگ ضد حريق در برابر حرارت :       

   

12) تفاوت ميان درب هاي ضد حريق با درب هاي فولادي در  نوع پوشش و دانسيته پشم سنگ مصرفي مي باشد .          

 

 

 

عکسهاي مورد نياز :  
.- عکس از  نماي داخلي و خارجي درب           
.- عکس از کليه يراق آلات در حال نصب  بر روي درب          
.- عکس از  رنگ ضد حريق پف کرده ( در حال تست )          
.- عکس از درهاي نصب شده          
.- عکس از تيپ هاي مختلف درب اعم از لولايي , بادبزني و کشويي